Sejarah Ringkas Lahirnya Daulah Islamiyah

Lahirnya Daulah Islamiyah

Bismillahirrahmanirrahim.

Allah berfirman: “Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang- orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia” [Al-Anfal: 74].

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf danmencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan” [Al-hajj: 41]

Dari Tsauban radhiyallahu anhu, Rasulullah (shallallahu alaihi wa sallam) bersabda: “Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang menang di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang-orang yang melemahkannya hingga datang keputusan Allah sedang mereka tetap dalam keadaan seperti itu”. [Diriwayatkan oleh Muslim]

Daulah Islam adalah satu-satunya Daulah (negara) yang menegakkan hukum syariat di belahan bumi manapun yang berada di bawah kekuasaannya, menegakkan hudud dan membentuk mahkamah-mahkamah syari’at untuk menghukumi manusia dengan apa yang telah Allah turunkan,  memerintah yang ma’ruf dan melarang yang munkar, menyeru manusia kepada tauhid dan makna-maknanya, kufur kepada thaghut, baik thaghut yang hidup atau thaghut yang mati, Arab maupun ‘Ajam, dan memandang bahwa tauhid adalah urusan paling besar yang telah Allah perintahkan, dan syirik adalah larangan paling besar yang telah Allah larang, sehingga dia menjadikan perintah tauhid dan larangan syirik dan wasilahnya adalah urusan paling utama dari urusan lainnya, dia adalah Daulah yang menghapus kesyirikan dan tempat ibadahnya di setiap tempat yang berada di bawah kendali dan kekuasaannya. Dia adalah daulah yang berjihad melawan orang-orang kafir dan murtad dari berbagai aliran dan agama kufur, berjihad melawan orang-orang Yahudi, Nahsrani dan para penyembah berhala, orang-orang murtad dari kalangan Rafidhah, Pashmerga, Shahawat murtad dan pemerintahan syirik dan murtad.

Sesungguhnya dia adalah Negara yang berdiri dan tegak melawan setiap orang kafir dan murtad, dia adalah negara yang dengannya terbuka pasar jihad, dan melalui jalannya terpisahlah dunia yang fana, oleh para ribuan wali-wali Allah muwahhidin, hingga sampai di surga Khuldi sebagai syuhada, dan digiringlah ribuan orang-orang kafir dan murtad melalui tangan wali-wali Allah dari putra-putra Daulah ini dan para ksatrianya menuju lubang-lubang jahannam.

“Daulah Islam” merupakan rahmat agung dari sekian rahmat Rabb kita ‘Azza wa Jalla, nikmat yang besar yang telah Allah karuniakan kepada kita. Daulah Islam adalah Daulah Tauhid dan Muwahhidin Daulah Islam adalah Daulah Jihad dan Mujahidin.

Daulah Islam adalah harapan bagi jutaan orang-orang lemah yang terzhalimi dari kalangan Ahlus sunnah wal Jama’ah. Dia adalah Daulah Islam, semoga Allah menambah kejayaan dan kemuliaannya, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang agung ini. Segala puji bagi Allah yang telah menegakkan bagi kita Daulah Islam dan membuat mata kita menjadi sejuk dengannya, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada para muwahhidin untuk menegakkan Daulah yang penuh berkah ini.

Ya Allah rahmatilah para syuhada kami, masukkanlah mereka ke dalam Firdaus tertinggi dan obatilah orang-orang yang terluka dari kami, bebaskanlah orang-orang kami yang ditahan, dan turunkanlah ketenangan ke dalam hati mereka. Ya Allah, jagalah daulah Islam dan tolonglah ia dari kaum kafir dan murtad, berilah taufik kepada setiap kebaikan, jagalah khalifah kaum muslimin dan amirul mukminin, jagalah para komandan Daulah Islam dan tentaranya.

Dengan meminta pertolongan dari Allah aku akan menulis sekilas tentang sejarah lahirnya Daulah Islam dan sebagian penguat dan pondasinya.

Penulis : Abu ‘Abdullah As-Sunni Al-Kurdi

Alih bahasa : Usdul Wagha

Tata letak: thareeqalhaq

………………………

Untuk selengkapnya, silakan anda unduh e-book tesebut yang berisi 19 halaman bertipe file .pdf dan mempunyai ukuran file sebesar 2,4 Mb. Klik disini

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s