Dan Rizkiku Dijadikan Untukku Dibawah Bayangan Tombakku

rizkiku dibawah tombakku

Bismillahirrahmanirrahim.

Pembahasan   berikut   adalah   penjelasan   tentang hadits Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam), “dan rizkiku dijadikan   di   bawah   naungan   tombakku”. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari riwayat  Ibnu  ‘Umar  dengan  sanad  shahih. Penjelasan  berikut dinukil  dari  karya Ibnu  Rajab  al-Hanbali yang berjudul   “Al-Hikam   al-Jadīrah   bil- Idhā’ah.”

Hadits ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Ta’ala tidaklah mengutus Rasul-Nya untuk bekerja mencari dunia, tidak untuk mengumpulkannya tidak juga untuk menyimpannya, tidak untuk berjuang dalam mencari sebab-sebabnya namun beliau diutus tidak lain untuk menyeru kepada tauhid-Nya saja dengan pedang, dan ini

Continue reading

Advertisements

Ulama, Mereka Tidaklah Ma’shum

pengkultusan ulama

Bismillahirrahmanirrahim.

Pada zaman ini tersebar berbagai kelompok, madzhab dan jama’ah. Semua mengklaim sebagai pengusung kebenaran. Semua menuduh lawannya menjauhi kebenaran, batil, sesat, binasa, ahlu bid’ah dan lain-lain.

Semua orang mengaku kekasih Laila, namun ternyata tak diakuinya

Pada masa ini, di semua tempat, telah tersebar banyak perkara yang berhubungan dengan syubhat. Demikian, yang berhubungan dengan syubhat. Kita mendapati, mendengar dan melihat ada yang berfatwa membolehkan nyanyian. Yang lain membolehkan dalam kondisi tertentu. Yang lain lagi membolehkan ikhtilath, bahkan berkhalwat dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ada juga yang membolehkan cipika-cipiki antara pemuda pemudi. Dan masih banyak igauan lainnya.

Continue reading

Hukum Mencela Nabi -Shallallahu Alaihi wa Sallam-

Pencela Rasulullah

Bismillah, wal hamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah, keluarga, para Shahabat beliau serta siapa saja yang dengan setiap mengikuti beliau hingga akhir zaman.

Allah tidaklah menciptakan kita dengan sia-sia, tanpa tujuan, namun Allah menciptakan kita dengan tujuan yang agung yaitu beribadah kepadaNya serta meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah.

Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat: 56)

Continue reading

Wajibnya Bersatu di bawah Bendera Imam Ibrahim

Panji Khilafah

Sejak Ibrahim bin ‘Awadh Al Qurasyi diangkat sebagai khalifah, perdebatan tentang sah tidaknya kekhalifahannya terus berlangsung. Ketika kaum muslimin yang berada diluar kekuasaan Khalifah sibuk mengarang dan menulis untuk membantah keabsahan kepemimpinannya, kita dapati kaum muslimin yang berada dibawah kekuasaannya bersatu dan berkumpul di sekelilingnya. Baik ia berbaiat secara suka rela atau terpaksa. Sehingga doa-doa dilantunkan dari mimbar-mimbar jum’at untuk kebaikan dan taufik Amirul Mu’minin.

Continue reading