Daulah Nabawiyah

daulah nabawiyah

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam terbaik semoga tercurah kepada manusia dan rasul teragung Sayyidina Muhammad dan para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Amma ba’du :

Saya telah mendengarkan ceramah Syaikh dan kekasih kami tercinta Menteri Urusan Perang Daulah Islam Iraq Abu Hamzah Al-Muhajir hafizhahullah wa ra’ahu dengan judul “Daulah Nabawiyah”. Untaian kalimat beliau menjadi pelita penerang bagi para pencari kebenaran dan menelantarkan orang-orang yang Allah butakan penglihatan dan mata hatinya. Continue reading

Advertisements