Kemuliaan Jihad Dan Fitnah-Fitnah Terhadapnya

Kemuliaan Jihad dan Fitnah

Bismillahirrahmanirrahim.

Jihad saat ini merupakan kata yang sangat popular. Kaum muminin tentunya sangat  suka dengan kata tersebut, tetapi tidak sedikit orang yang takut bahkan phobia dengan kata “jihad”. Jihad sering disalah artikan dengan tindak kekerasan. Orang-orang kafir sangat benci juga takut dengan kata itu, bahkan diantara kaum muslimin-pun banyak yang tidak senang dengannya. Pernah terjadi pada saat saya memakai kaos yang bertuliskan jihad dengan gambar pedang di bawahnya, teman saya bertanya, “gak takut ditangkap?”. Sungguh ironis. Inilah akibat dari perang pemikiran, ghuzwul fikri, yang dilancarkan melalui media-media mainstream. Jihad di-diskreditkan, jihad dijauhkan dari pemikiran dan jiwa kaum muslimin.

Continue reading

Advertisements

Dan Rizkiku Dijadikan Untukku Dibawah Bayangan Tombakku

rizkiku dibawah tombakku

Bismillahirrahmanirrahim.

Pembahasan   berikut   adalah   penjelasan   tentang hadits Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wa sallam), “dan rizkiku dijadikan   di   bawah   naungan   tombakku”. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari riwayat  Ibnu  ‘Umar  dengan  sanad  shahih. Penjelasan  berikut dinukil  dari  karya Ibnu  Rajab  al-Hanbali yang berjudul   “Al-Hikam   al-Jadīrah   bil- Idhā’ah.”

Hadits ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Ta’ala tidaklah mengutus Rasul-Nya untuk bekerja mencari dunia, tidak untuk mengumpulkannya tidak juga untuk menyimpannya, tidak untuk berjuang dalam mencari sebab-sebabnya namun beliau diutus tidak lain untuk menyeru kepada tauhid-Nya saja dengan pedang, dan ini

Continue reading

Sejarah Ringkas Lahirnya Daulah Islamiyah

Lahirnya Daulah Islamiyah

Bismillahirrahmanirrahim.

Allah berfirman: “Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang- orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia” [Al-Anfal: 74].

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf danmencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan” [Al-hajj: 41]

Continue reading

Islam Adalah Agama Pedang, Bukan Pasifisme

Islam adalah agama pedang

Bismillahirrahmanirrahim.

Ada sebuah slogan yang terus diulang-ulang oleh “du’at” apologjetik[1] ketika mereka bermain mata dengan Barat dan slogan tersebut adalah pernyataan mereka: “Islam adalah agama damai,“ dan mereka memaksudkan pasifisme[2]* dengan kata damai. Mereka mengulang-ulang slogan tersebut hingga sebagian dari mereka menyatakan bahwa Islam mengajarkan untuk berdamai secara permanen dengan kekafiran dan orang-orang kafir. Betapa jauhnya klaim mereka dari kebenaran, karena Allah telah menurunkan Islam sebagai agama pedang, dan bukti-bukti akan hal ini sangat berlimpah sehingga hanya orang-orang zindiq yang akan menentang dengan sebalikan.

Continue reading