Katakanlah “Matilah Kalian Dengan Kegeraman Kalian”

Matilah dengan kegeraman kalian

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji hanya bagi Allah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada orang yang diutus dengan pedang sebagai rahmat bagi sekalian alam. Amma Ba’du :

Allah Ta’ala berfirman :

قُلِ ٱدۡعُواْ شُرَكَآءَكُمۡ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١٩٥ إِنَّ وَلِـِّۧيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡكِتَٰبَۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّٰلِحِينَ ١٩٦ …

Continue reading

Advertisements

Berangkatlah Kamu Baik Dalam Keadaan Ringan Maupun Berat

Pidato Khalifah

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, meminta pertolongan-Nya, dan memohon ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada seorangpun yang dapat menyesatkannya; dan barangsiapa yang telah Allah sesatkan, tidak ada seorangpun yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi tiada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah, yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Amma ba’du.

Allah azza wa jalla, berfirman, {Diwajibkan atas kamu untuk berperang, padahal itu tidaklah menyenangkan bagimu,} [Al Baqarah: 216].

Continue reading

Tidak Ada Kemuliaan Dan Kejayaan, Kehormatan, Keamanan, Dan Hak-Hak Kecuali Di Bawah Naungan Khilafah

Syaikh Ibrahim bin 'awadh

Wahai kaum muslimin:

Janganlah seseorang mengira bahwa peperangan yang sedang kami jalani ini adalah peperangan Daulah Islamiyah saja, tetapi ini adalah peperangan seluruh kaum muslimin, perang setiap muslim di setiap tempat, sedangkan Daulah Islamiyah tidak lain hanya sebagai ujung tombak di dalamnya. Ini tidak lain adalah perang ahlul iman melawan ahlul kufur, maka berangkatlah kalian ke medan perang wahai kaum muslimin di seluruh tempat, ini adalah wajib atas setiap muslim mukallaf, dan barangsiapa yang tertinggal atau melarikan diri maka Allah akan murka, Dia akan mengadzabnya dengan adzab yang pedih.

Continue reading

Ketahuilah, Mereka Telah Berdusta !

Syaikh Ibrahim bin 'awadh

Wahai Kaum Muslimin, Sesungguhnya para pemimpin thaghut yang mengatur negeri-negeri kalian, di Al-Haramain, Yaman, Syam, Iraq, Mesir, Maroko, Khurasan, Kaukasus, India, Afrika dan di seluruh tempat, mereka tidak lain adalah sekutu Yahudi dan Salib, bahkan tidak lebih sebagai budak-budak dan anjing penjaga bagi mereka. Dan tidaklah pasukan yang mereka siapkan, mereka persenjatai, dan yang dilatih oleh orang-orang Yahudi dan salib, tidak lain adalah untuk membungkam kalian, melemahkan dan memperbudak kalian demi kepentingan Yahudi dan salib, memurtadkan kalian dari agama kalian, dan menghalangi kalian dari jalan Allah, merampas kekayaan negeri kalian, dan merampok harta-harta kalian. Ini adalah hakikat kenyataan yang sangat jelasbak mentari di siang hari, tidak akan diingkari kecuali oleh orang-orang yang telah Allah padamkan cahaya pada dirinya, yang telah dibutakan pandangannya, dan telah dikunci matahatinya.

Continue reading